ОмскАвтоСклад

Морозівська сільська рада Балаклійського району

Сесія №3 від 04.12.15

Україна

Харківська  область

Балаклійський   район

Морозівська  сільська  рада

                     

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                    ІІІ сесія

                                                                                                                    УІІ скликання

            Від  4 грудня   2015  року                                                                    25/УІІ

 

„ Про внесення змін до бюджету сільської ради

затвердженого  ХХХУІ сесією УІ скликання

      від 21.01.2015 року ”

 

       Відповідно до вимог ст.78.п.8 «Бюджетного кодексу України» і на підставі ст..26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

                          ВИРІШИЛА:

      І.Внести зміни та доповнення до рішення  сесії сільської ради від 21.01.2015 року «Про сільський бюджет на 2015 рік»  з урахуванням змін та доповнень, затверджених рішенням сесії сільської ради 25.02.2015 року (ХХХУІІ сесія УІ скликання № 281/УІ), 11.03.2015 року  (ХХХУІІІ позачергова сесія УІ скликання № 283/УІ),  15.05.2015 року (ХХХІХ   сесія УІ скликання № 289/УІ), 15.07.2015 року (ХL сесія  УІ скликання №299/УІ),  21.09.2015 року (ХLІ сесія  УІ скликання №315), 07.10.2015 року (ХLІІ сесія  УІ скликання №324), 16.11.2015 року (ІІ сесія УІІ скликання № 16)  виклавши його та додатки до нього в новій редакції:

1.      Визначити на 2015рік:

-  доходи сільського  бюджету у сумі 827,701 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  827,509 тис. грн., доходи спеціального фонду  сільського бюджету 0,192 тис. грн.,(додаток №1)

-  видатки сільського бюджету у сумі 990,827 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 962,640 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського  бюджету 28,187 тис. гривень;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2015 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 962,640 тис. грн. та спеціальному фонду 28,187 тис. грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.

 3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів місцевого бюджету  у сумі  10,000 тис. гривень.

4. Затвердити на 2015 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком №5  до цього рішення.

5. Затвердити на 2015рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №7 до цього рішення.

6. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду місцевого бюджету на 2015 рік за їх економічною  структурою:

                оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

нарахування на заробітну плату (код 2120);  

                 оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

                 соціальне забезпечення (код 2700);

                трансферти органам державного управління інших рівнів (код 2620)

7.Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  269,587 тис. грн. згідно з додатком №6 до  цього рішення

8.          Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду та  надати право підписання відповідних договорів сільському голові.

  9. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну  енергію,  природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань(додаток № 4)

10.Затвердити положення про преміювання працівників органів місцевого самоврядування  сільської ради на 2015 рік.

11.Дозволити сільській раді укладати угоду про надання субвенції з Балаклійською районною радою та зміни до угоди та надати право підписання відповідних угод та змін до них сільському голові з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради.

  12. Дозволити постійній комісії сільської ради з питань бюджету у виняткових випадках за висновком  головного бухгалтера сільської ради , та обґрунтованим поданням розпорядників коштів  сільського бюджету   здійснювати перерозподіл  видатків за економічною і функціональною класифікацією  в межах загального фонду бюджету з подальшим затвердженням на сесії сільської ради.

13. Установити, що у загальному фонді сільського  бюджету на 2015 рік:

до доходів належать надходження, визначені  ст. 69  Бюджетного кодексу України.

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського  бюджету України на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені ст.691 ,71  Бюджетного кодексу України.

15.Згідно бюджетного кодексу України п.2 ст.57 та в зв’язку зі змінами бюджетного законодавства перерахувати залишки коштів  із спеціального фонду на загальний фонд сільського бюджету.

16. Додатки  № 1-7до цього рішення є  його невід’ємною частиною

17.Оприлюднити дане рішення   на інформаційному  стенді Морозівської сільської ради.

18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.

 

 

 

     Сільський голова                                             О.С.Поберій

  

 

 

Україна

Харківська  область

Балаклійський   район

Морозівська  сільська  рада

                     

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                    ІІІ сесія

                                                                                                                    УІІ скликання

            Від  4 грудня   2015  року                                                                     26/УІІ

 

   Про  прийняття  майна  із  спільної  власності  територіальних

 громад  сіл, селищ, міста   Балаклійського  району  у

комунальну  власність  територіальної  громади  Морозівської

сільської  ради  Балаклійського  району  Харківської  області.

 

      Розгляшувши  рішення  LVІІ  сесії  VІ скликання  Балаклійської  районної  ради Харківської  області  від 30.10.2015 року № 909- VІ «Про  передачу  майна  із  спільної  власності  територіальних  громад  сіл, селищ, міста  Балаклійського  району  у  комунальну  власність територіальних  громад  сіл, селищ  Балаклійського  району, керуючись ст.26,43,60 Закону України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», Морозівська  сільська  рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Прийняти  із  спільної  власності  територіальних  громад  сіл, селищ, міста   Балаклійського  району  у  комунальну  власність  територіальної  громади  Морозівської  сільської  ради  Балаклійського  району  Харківської  області наступне  майно

 

№п/п        Майно                           Інвентарний №     Балансова  вартість      Залишкова  вартість

                                                                                       грн.                                  грн.

1        Котел  газовий «Данко»      10490004               2500,00                              1167,00

 

 

2. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на   комісію  з  питань  планування, бюджету  та  фінансів  Морозівської  сільської  ради  /Салига  Н.А./.

 

 

 

 

        Сільський голова                                             О.С.Поберій