ОмскАвтоСклад

Морозівська сільська рада Балаклійського району

Сесія №4 від 23.12.15

Україна

Харківська  область

Балаклійський   район

Морозівська  сільська  рада

                     

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                    ІУ сесія

                                                                                                                    УІІ скликання

            Від  23  грудня   2015  року                                                          27/УІІ

 

 

Про  сільський  бюджет  на 2016 рік

 

    Відповідно до вимог ст.78.п.8 «Бюджетного кодексу України» і на підставі ст..26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

  

ВИРІШИЛА:

1.Визначити на 2016 рік:

-  доходи сільського  бюджету у сумі 745,314 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  745,064 тис. грн., доходи спеціального фонду  сільського бюджету 0,250 тис. грн.,(додаток №1)

-  видатки сільського бюджету у сумі 745,314тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 745,064тис. грн., видатки спеціального фонду сільського  бюджету  0,250 тис. гривень;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2016 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 745,064тис.грн. та спеціальному фонду  0,250тис.грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.

 3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів місцевого бюджету  у сумі  10,000 тис. гривень.

4. Затвердити на 2016 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком №3  до цього рішення.

          5. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду місцевого бюджету на 2016 рік за їх економічною  структурою:

                оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

нарахування на заробітну плату (код 2120);  

                 оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

                 соціальне забезпечення (код 2700);

                трансферти органам державного управління інших рівнів (код 2620)

6.Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  153,594 тис. грн. згідно з додатком №5 до  цього рішення

         7.Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду та  надати право підписання відповідних договорів сільському голові.

  8. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну  енергію,  природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань(додаток № 4)

9.Затвердити положення про преміювання працівників органів місцевого самоврядування  сільської ради на 2016 рік.

10.Дозволити сільській раді укладати угоду про надання субвенції з Балаклійською районною радою та зміни до угоди та надати право підписання відповідних угод та змін до них сільському голові з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради.

 11. Дозволити постійній комісії сільської ради з питань бюджету у виняткових випадках за висновком  головного бухгалтера сільської ради , та обґрунтованим поданням розпорядників коштів  сільського бюджету   здійснювати перерозподіл  видатків за економічною і функціональною класифікацією  в межах загального фонду бюджету з подальшим затвердженням на сесії сільської ради.

12. Установити, що у загальному фонді сільського  бюджету на 2016 рік:

до доходів належать надходження, визначені  ст. 69  Бюджетного кодексу України.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського  бюджету України на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені ст.691 ,71  Бюджетного кодексу України.

14. Додатки  № 1-5 до цього рішення є  його невід’ємною частиною

15.Оприлюднити дане рішення   на інформаційному  стенді Морозівської сільської ради.

16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування ,бюджету та фінансів.

 

 

 

     Сільський голова                                             О.С.Поберій

 

 

 

 

 

Україна

Харківська  область

Балаклійський   район

Морозівська  сільська  рада

                     

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                    ІУ сесія

                                                                                                                    УІІ скликання

            Від  23  грудня   2015  року                                                          28/УІІ

 

         Про  затвердження  структури, чисельності

    виконавчого  апарату  сільської  ради, витрати

    на  утримання  виконавчого  апарату  сільської

    ради, умови  оплати  праці  працівників

    виконавчого  апарату   сільської  ради  у 2016 році.

 

        Відповідно  до п.5.ст. 26  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  Морозівська   сільська  рада

                                                                          ВИРІШИЛА :

 

1.Затвердити  структуру  виконавчого  апарату  сільської  ради:

1.Сільський  голова         1

2.Секретар  ради              1

3.Спеціаліст  з бухгалтерського  обліку  ІІ кат. 1

4.Діловод  1

5.Прибиральник  службових  приміщень   - 0,5 ст.

2.Затвердити  видатки  на  утримання  приміщення  і  виконавчого  апарату  сільради  на 

2016 рік  в  таких  розмірах:

-          видатки  загального  фонду  бюджету  по КФК  010116 органи  місцевого  самоврядування   в  сумі  319846 грн.

-          видатки  спеціального  фонду  бюджету   по КФК 010116  органи  місцевого  самоврядування     в  сумі 250грн.

3.Затвердити  штатні  розписи  виконавчого  апарату.

4.Оплату  праці  сільського  голови   та  працівників  виконавчого  апарату  сільської  ради  в  2016 році  здійснювати  згідно  з  затвердженим  сільською  радою  штатним  розписом.

5.При  наявності  ліміту  на  заробітну  плату  здійснювати  щомісячне  преміювання  сільського  голови  Поберія  Олександра  Сергійовича  в  розмірі  не  менше  10% від  окладу  починаючи  з

01.01.2016р.

6.Один  раз  на  рік  надавати  сільському  голові  матеріальну  допомогу  на  оздоровлення  в  розмірі   посадового  окладу   та  для  вирішення  соціально-побутових  питань  в  розмірі  середньомісячної  заробітної  плати.

7.Надати  право  сільському  голові  установлювати   розмір   преміювання  працівників ,  вирішувати  питання  про  надання  матеріальної  допомоги  на  оздоровлення  та  для  вирішення  соціально- побутових  питань.

8.Затвердити  Положення  про  преміювання  апарату  ради  на  2016 рік.

9.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  сільського  голову  та  спеціаліста

 ІІ  категорії   Салига  Н.А.

 

                           Сільський  голова                                 О.С.Поберій         

 

 

 

 

 

Україна

Харківська  область

Балаклійський   район

Морозівська  сільська  рада

                     

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                    ІУ сесія

                                                                                                                    УІІ скликання

            Від  23  грудня   2015  року                                                          29/УІІ

                                                                                                                                                                   

   Про  розмір  та  порядок  сплати 

членських  внесків  Морозівської 

сільської  ради  до  Асоціації  органів

місцевого  самоврядування

Харківської  області  в 2016 році.

 

 

    Відповідно  до  статті 9 Закону  України “Про  Асоціації  органів  місцевого самоврядування   в  Україні”, статті 15 Закону  України “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”, враховуючи  рішення  Загальних  зборів  уповноважених  представників  місцевого  самоврядування  від

15 грудня  2010 року “Про  встановлення  розміру  та  порядку  сплати  членських  внесків, Морозівська  сільська  рада

 

                                                                                ВИРІШИЛА :

 

 

 1.Затвердити  розмір  щомісячних  членських  внесків  Морозівської  сільської  ради  до  Асоціації  органів  місцевого самоврядування  Харківської  області  в  сумі 50,00 грн.

 2.Встановити, що  порядок  сплати  членських  внесків  проводити  щоквартально  в  сумі 150,00грн.

 3.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  комісію  з  питань планування, бюджету  та  фінансів  Морозівської  сільської  ради  /Салига  Н.А./.

 

 

 

                              

                                      Сільський  голова                                        О.С.Поберій. 

 

 

 

Україна

Харківська  область

Балаклійський   район

Морозівська  сільська  рада

                     

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                    ІУ сесія

                                                                                                                    УІІ скликання

            Від  23  грудня   2015  року                                                          30/УІІ

                                                                

 

   Про   затвердження  Програми  соціально-економічного

розвитку   Морозівської  сільської  ради  на  2016 рік.

 

       Відповідно  ст.26   Закону  України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  Морозівська  сільська  рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити   Програму  соціально-економічного   розвитку   Морозівської  сільської  ради  на  2016 рік  ( Додаток  №1 додається).

2. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з  питань планування   бюджету  та  фінансів  Морозівської  сільської  ради  /голова  комісії Салига  Н.А./.

 

 

 

                                Сільський  голова                                      О.С.Поберій.

 

 

 

 

 

Україна

Харківська  область

Балаклійський   район

Морозівська  сільська  рада

                     

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                    ІУ сесія

                                                                                                                    УІІ скликання

            Від  23  грудня   2015  року                                                          31/УІІ

 

 Про  звільнення  від  сплати  земельного  податку

на 2016 рік  всіх садових  товариств, розташованих

на  території  Морозівської  сільської  ради.

 

           Розглянувши  звернення   садівничого товариства  “Освіта”   щодо  звільнення  від  сплати  земельного  податку  на  2016 рік,  враховуючи  те  що  значна  частина  членів  садівничих  товариств ,  що  розташовані  на  території Морозівської  сільської  ради  є  пенсіонерами,  а більша  частина  земельних  ділянок  на  сьогодні  не  використовується, діяльність  вказаних  товариств  здійснюється  тільки  за  рахунок  внесків  членів  товариства, приймаючи  до  уваги,  що  згідно  до  ст.ст.4,12, 284 Податкового  кодексу  України  відповідним  радам  надано  право  встановлювати  пільги  щодо  земельного  податку,  що  сплачується   на  відповідній  території, керуючись   ст.25,26,59  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,   Морозівська  сільська  рада

 

                                                               ВИРІШИЛА:

 

  1.Звільнити  від  сплати  земельного  податку   всі  садівничі  товариства , розташовані  на  території  Морозівської  сільської  ради  з  01.01.2016р.  по  31.12.2016р.  в  частині , що  зараховується  до  бюджету  Морозівської  сільської  ради.

  2. Копію  даного  рішення   направити  до ДПІ  у  Балаклійському  районі  ГУ  Міндоходів  у  Харківській  області . 

  3.Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну   комісію  з  питань  планування  бюджету  та  фінансів  Морозівської  сільської  ради  /Салига  Н.А./.

 

 

                                 Сільський  голова                                       О.С.Поберій                                                            

 

 

 

 

 

Україна

Харківська  область

Балаклійський   район

Морозівська  сільська  рада

                     

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                    ІУ сесія

                                                                                                                    УІІ скликання

            Від  23  грудня   2015  року                                                          32/УІІ

 

 

Про   затвердження   номенклатури  справ 

Морозівської  сільської  ради  на  2016 рік.

 

  На  виконання   наказу  Міністерства  юстиції  україни  від 12.04.2012  року №548/5 «Про  затвердження  Переліку  типових  документів,  що  створюються  під  час  діяльності  органів  державної  влади  та  місцевого  самоврядування,  інших  установ, підприємств  та  організацій, із  зазначенням строків  зберігання  документів»,  з  метою  установлення  у  Морозівській  сільській  раді  системи  формування  справ,  забезпечення  їх  обліку, оперативного  розшуку  документів  згідно їх  змісту  та  здійснення  відбору  документів  на  державне  забезпечення, керуючись  Законом  України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», Морозівська  сільська  рада

 

                                                                ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити   номенклатуру  справ на  2016 рік.(додається).

 

 

 

 

 

                                   Сільський   голова                                   О.С.Поберій

 

 

 

 

 

Україна

Харківська  область

Балаклійський   район

Морозівська  сільська  рада

                     

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                    ІУ сесія

                                                                                                                    УІІ скликання

            Від  23  грудня   2015  року                                                          33/УІІ

 

 

               Про  затвердження  плану  роботи 

        Морозівської  сільської  ради  на  2016 рік.

 

 

      Згідно  п.7 ст.26  Закону  України “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні” Морозівська  сільська  рада

 

                                                               ВИРІШИЛА:

 

 

1.Затвердити  план  роботи  Морозівської  сільської  ради  на  2016 рік(додаток  №1).

 

2.Контроль   за   виконанням  даного  рішення   покласти  на  постійні   комісії  сільської  ради.   

                                     

 

 

                               Сільський  голова                                        О.С.Поберій

 

 

 

 

Україна

Харківська  область

Балаклійський   район

Морозівська  сільська  рада

                     

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                    ІУ сесія

                                                                                                                    УІІ скликання

            Від  23  грудня   2015  року                                                          34/УІІ

 

   Про  внесення  змін  до  рішення ІІ сесії VІІскликання

від 16.11.2015року № 23 «Про  надання  дозволу  на  розробку

проекту землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок

гр.Кабашному  Анатолію   Борисовичу»

 

    Розглянувши  заяву  гр.Кабашного  Анатолія  Борисовича , який  проживає  в м.Харків. пров.Зерновий буд.6/3 кв.74  з проханням  внести  зміни  в раніше  надане  рішення  від 16.11.2015 року №23«Про  надання  дозволу  на  розробку  проекту землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок гр.Кабашному  Анатолію   Борисовичу», змінивши  розмір  земельної  діянки, а саме  виключити  з  рішення  земельну  ділянку  розміром 0,25га    для будівництва  та обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель   і споруд , відповідно  до ст.ст.12,33,40,118,121  Земельного  кодексу  України, ст. 26  Закону  України “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”, Морозівська  сільська  рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Внести  зміни  в  рішення  ІІ сесії VІІскликання  від 16.11.2015року  №23 «Про  надання  дозволу  на  розробку  проекту землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок гр.Кабашному  Анатолію   Борисовичу», змінивши  розмір  земельної  діянки, а саме  п.1 даного  рішення  викласти  в  наступній  редакції:

Надати   гр.Кабашному   Анатолію   Борисовичу  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки   площею 1,8 га   для   ведення  особистого  селянського  господарства   за рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення (пасовища)  не  наданих  у  власність  або  користування  (землі  комунальної  власності  територіальних  громад), з  метою  подальшого  отримання  її  у  власність,  яка  розташована по  вул.Шкільній  в селі  Вільхуватка  Балаклійського  району  Харківської  області.

 

 

 

                                Сільський  голова                                  О.С.Поберій