ОмскАвтоСклад

Морозівська сільська рада Балаклійського району

Сесія №1 від 05.11.15

                                                                                                                

Україна

Харківська  область

Балаклійський   район

Морозівська  сільська  рада

 

                     

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                    І сесія

                                                                                                                    УІІ скликання

 

               Від  05  листопада  2015  року                                                 01/УІІ

 

Про  підсумки  виборів

Морозівського   сільського  голови та

депутатів Морозівської  сільської  ради

   

 

 Заслухавши  доповідь  голови  Морозівської  територіальної  виборчої  комісії   Салової  М.В.

про  підсумки   виборів   Морозівського  сільського  голови    та   депутатів  Морозівської  сільської  ради ,  Морозівська  сільська  рада

 

 

                                                     В И Р І Ш И Л А  :

 

         

Інформацію    голови Морозівської  територіальної  виборчої  комісії  прийняти  до  відома.

 

 

 

 

            Сільський   голова                                                             О.С.Поберій.

 

                                                                                                            

 

Україна

Харківська  область

Балаклійський   район

Морозівська  сільська  рада

 

                     

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                    І сесія

                                                                                                                    VІІ скликання

 

               Від  05  листопада  2015  року                                                 02/УІІ

 

     Про  визнання  повноважень  депутатів

Морозівської  сільської  ради,

обраних   на  виборах  25 жовтня 2015 року.

 

 

  Згідно ст.46  п.2  Закону  України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» Морозівська  сільська  рада 

 

                                            В И Р І Ш И Л А  :

 

   1.Визнати  повноваження  депутатів  Морозівської  сільської  ради, обраних  на  виборах           25 жовтня  2015 року.

 

 

 

 

            Сільський   голова                                                            О.С.Поберій.                                                                                                                

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

Харківська  область

Балаклійський   район

Морозівська  сільська  рада

 

                     

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                    І сесія

                                                                                                                    УІІскликання

 

                      Від  05  листопада  2015  року                                            03/УІІ

 

 

 

Про  визнання   повноважень  сільського

голови, обраного 25  жовтня 2015року

 

 

 

      Згідно  ст.42 п.1, ст.46  п.2  Закону  України  « Про  місцеве  самоврядування  в  Україні Морозівська  сільська рада

 

                                            В И Р І Ш И Л А  :

 

 1.Визнати  повноваження  сільського  голови   Морозівської  сільської  ради  Поберія  Олександра  Сергійовича,  обраного  на  виборах  25  жовтня    2015року.

 

 

 

 

                      Сільський  голова                                         О.С.Поберій

                                                                                                                

 

 

 

УКРАЇНА

Харківська  область

Балаклійський   район

Морозівська  сільська  рада

 

                     

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                    І сесія

                                                                                                                    УІІскликання

 

                          Від  05  листопада  2015  року                                       04/УІІ

 

 

 

Про обрання  секретаря 

Морозівської   сільської  ради 

 

 

 

Згідно  ст. 26 , 50   Закону  України  «  Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»

та протоколу № 3  лічильної  комісії  від 05  листопада  2015  року ,  Морозівська  сільська рада

 

                                            В И Р І Ш И Л А  :

 

 1.Обрати  секретарем  Морозівської  сільської  ради  гр.Надточу  Валентину  Григоріївну ,  депутата  від  виборчого  округу  6 .

 

 

 

 

                        Сільський  голова                                            О.С.Поберій

 

 

                                                                                                                          

 

 

 

УКРАЇНА

Харківська  область

Балаклійський   район

Морозівська  сільська  рада

 

                     

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                    І сесія

                                                                                                                    УІІ скликання

 

                          Від  05  листопада  2015  року                                       05/УІІ

 

Про  здійснення  секретарем  

сільської  ради  повноважень 

секретаря  виконавчого  комітету 

 

 

Згідно  п.4 ст.50 ,п.5  ст. 51  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ,

 Морозівська  сільська рада

 

                                                          В И Р І Ш И Л А  :

 

1. Визначити , що секретар  Морозівської  сільської  ради  Надточа  Валентина  Григоріївна ,   одночасно  буде  здійснювати  повноваження  секретаря  виконавчого  комітету  ради .

 

2. Покласти  на  секретаря  виконавчого  комітету  Надточу  В.Г.   виконання  по  вчиненню  нотаріальних  дій  на території  Морозівської сільскої  ради  згідно  інструкції  «Про  порядок  вчинення  нотаріальних  дій  посадовими  особами  виконавчих  комітетів   сільських  , селищних , міських  рад»

 

 

 

                        Сільський  голова                                  О.С.Поберій

 

 

 

  

                                                                                                               

 

 

 

 

УКРАЇНА

Харківська  область

Балаклійський   район

Морозівська  сільська  рада

 

                     

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                    І сесія

                                                                                                                    УІІ скликання

 

          Від  05  листопада  2015  року                                                       06/УІІ

                                                                      

Про  обрання  виконавчого  комітету

 Морозівської   сільської  ради

 

Згідно  ст.  26,  51  Закону  України     Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ,

Морозівська  сільська  рада 

 

                                              В И Р І Ш И Л А :

 

1. Утворити  виконавчий  комітет  Морозівської  сільської  ради  у кількості  7  чоловік

 2. До  складу  виконавчого  комітету  Морозівської  сільської  ради  ввести :

 

             Поберій  Олександр  Сергійович    -  сільський  голова

             Надточа  Валентига  Григоріївна  -  секретар  виконавчого  комітету 

             Іванова  Алла  Миколаївна  -  член  виконавчого  комітету 

             Поберій  Людмила  Володимирівна -  член  виконавчого  комітету 

             Панафідіна  Олена  Володимирівна -  член  виконавчого  комітету 

             Писаревський  Євген  Анатолійович -  член  виконавчого  комітету 

             Пажина  Людмила  Іванівна    -  член  виконавчого  комітету 

              

 

 

                                                                 

 

                       Сільський  голова                                   О.С.Поберій

 

           

 

 

                                                                                                               

 

УКРАЇНА

Харківська  область

Балаклійський   район

Морозівська  сільська  рада

 

                     

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                    І сесія

                                                                                                                    УІІ скликання

 

          Від  05  листопада  2015  року                                                       07/УІІ

 

 

      

  Про  утворення  постійних  комісій 

сільської  ради

 

Відповідно  до  ст. ст. 26, 47  Закону  України  «  Про місцеве  самоврядування  в  Україні», 

сільська  рада  

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Утворити  постійні  комісії  сільської   ради  :

 

   - постійна  комісія  з  питань  планування  , бюджету  та  фінансів;

   - постійна  комісія  з  питань  аграрної  політики, земельних  відносин, використання  природних  ресурсів, екології  та  з  питань  законності, громадського  порядку , депутатської  діяльності.

                                                              

 

 

                           Сільський  голова                                  О.С.Поберій 

 

 

 

 

УКРАЇНА

Харківська  область

Балаклійський   район

Морозівська  сільська  рада

 

                     

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                    І сесія

                                                                                                                    УІІ скликання

 

          Від  05  листопада  2015  року                                                       08/УІІ

 

  Про  обрання  постійної  комісії

з  питань  планування  , бюджету  та  фінансів.

 

Відповідно  до  ст. ст. 26, 47  Закону  України  «  Про місцеве  самоврядування  в  Україні», 

сільська  рада  

 

В И Р І Ш И Л А :

 

Обрати  постійну  комісію  ради  з  питань  планування  , бюджету  та  фінансів  у  складі  5 депутатів:

Салига  Ніна  Андріївна  - голова  комісії, депутат  по  виборчому  округу №2;

Кандиба  Надія  Миколаївна – секретар комісії, депутат  по  виборчому  округу №10;

Єфімова  Ірина  Вікторівна  - член  комісії, депутат  по  виборчому  округу №9;

Сиротенко  Ольга  Миколаївна - член  комісії, депутат  по  виборчому  округу №1;

Решетняк  Володимир  Вікторович - член  комісії, депутат  по  виборчому  округу №4.

 

 

 

 

 

                           Сільський  голова                                       О.С.Поберій

                                                                                                                            

 

 

 

УКРАЇНА

Харківська  область

Балаклійський   район

Морозівська  сільська  рада

 

                     

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                    І сесія

                                                                                                                    УІІ скликання

 

          Від  05  листопада  2015  року                                                       09/УІІ

 

  Про  обрання  постійної  комісії

з  питань  аграрної  політики, земельних  відносин,

використання  природних  ресурсів, екології  та

з  питань  законності, громадського  порядку , депутатської  діяльності.

 

Відповідно  до  ст. ст. 26, 47  Закону  України  «Про місцеве  самоврядування  в  Україні», 

сільська  рада  

 

В И Р І Ш И Л А :

 

Обрати  постійну  комісію  ради  з  питань   аграрної  політики, земельних  відносин,

використання  природних  ресурсів, екології  та з  питань  законності, громадського  порядку , депутатської  діяльності  у  складі  6 депутатів:

Слабун  Ольга  Іванівна – голова  комісії, депутат  по  виборчому  округу №7;

Гладуш  Лариса  Володимирівна- секретар  комісії, депутат  по  виборчому  округу №5;

Саєнко  Максим  Олексійович – член  комісії, депутат  по  виборчому  округу №3;

Маслова  Світлана  Василівна - член  комісії, депутат  по  виборчому  округу №8;

Волобуєв  Ігор  Анатолійович - член  комісії, депутат  по  виборчому  округу №11;

Галушкова  Людмила  Олександрівна - член  комісії, депутат  по  виборчому  округу №12;

 

 

 

 

                           Сільський  голова                                   О.С.Поберій                                                                                                                    

 

 

 

 

УКРАЇНА

Харківська  область

Балаклійський   район

Морозівська  сільська  рада

 

                     

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                    І сесія

                                                                                                                    УІІ скликання

 

          Від  05  листопада  2015  року                                                       10/УІІ

 

 

Про  обрання   адміністративної  комісії

 

       

          Заслухавши  інформацію  сільського  голови  Поберій  О.С. про необхідність  обрання   адміністративної комісії  при  Морозівській  сільській раді  на  підставі  ст. 5 Кодексу України  “Про  адміністративні   правопорушення “   Морозівська сільська   рада

 

                                                   В И Р І Ш И Л А :

 

1. Обрати   адміністративну  комісію при  Морозівській  сільській  раді   у  складі 

    5  (п’ять )  чоловік .

 

2.  Ввести  до  складу  комісії   :

       -  Поберій  Олександр Сергійович, сільський  голова             - голова   комісії

        - Лабунська  Марина  Володимирівна                                    - секретар  комісії     

        - Сало Сергій  Олександрович    дільничий  інспектор             - член  комісії

        - Поберій  Сергій  Васильович                                                   - член комісії      

        - Чорнощок  Ольга  Василівна                                                    - член  комісії

 

 

 

 

 

                            Сільський   голова                                      О.С.Поберій

 

                                                                                                                         

 

 

УКРАЇНА

Харківська  область

Балаклійський   район

Морозівська  сільська  рада

 

                     

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                    І сесія

                                                                                                                    УІІ скликання

 

          Від  05  листопада  2015  року                                                       11/УІІ

 

Про  умови  оплати  праці

сільського  голови .

 

 

Згідно  ст. 21 Закону  України  « Про  службу  в  органах  місцевого  самоврядування» , Постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  09.03.2006  року №  268 « Про  упорядкування  умов  оплати  праці  працівників  апарату  органів  виконавчої  влади , органів  прокуратури  ,  судів  та  інших  органів» ,    Морозівської  сільської  ради 

 

В И Р І Ш И Л А  :

 

1. Оплату  праці  сільського  голови  проводити   відповідно  до  Закону  України   «  Про  службу  в  органах  місцевого  самоврядування»,  Постанов  Кабінету  Міністрів  України  та згідно  з  затвердженим  розписом.

2. Виплачувати  щомісячно  заробітну  плату  сільському  голові  в  розмірі  посадового  окладу  з  урахуванням  надбавки  за  ранг  посадової  особи , вислуги  років.

3. При  наявності  ліміту  на  заробітну  плату здійснювати  щомісячне  преміювання  сільського  голови  в  розмірі  не  менше 10% від окладу.

4.Один  раз  на  рік  надавати  допомогу  на  оздоровлення  в  розмірі  посадового  окладу  та  для  вирішення соціально-побутових  питань в  розмірі  середньомісячної  заробітної  плати .

 

 

 

Сільський   голова                                  О.С.Поберій 

 

 

                                                                                                                 

 

УКРАЇНА

Харківська  область

Балаклійський   район

Морозівська  сільська  рада

 

                     

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                    І сесія

                                                                                                                    УІІ скликання

 

          Від  05  листопада  2015  року                                                       12/УІІ

 

 

Про  утворення  апарату  сільської  ради 

та  затвердження  його  структури. 

 

 

 На  підставі  ст.  42 , п.5  ст.  26 Закону  України  «Про місцеве  самоврядування  в Україні”

та  згідно  затвердженого  штатного  розкладу  ,  Морозівська  сільська  рада

 

                                   В И Р  І Ш И Л А  :

 

  1. Затвердити  апарат  сільської  ради  в кількості  4,5  штатні  одиниці
  2. Встановити  таку  структуру  апарату  :

                   сільський  голова        -  1 одиниця

                   секретар  сільської  ради  -  1  одиниця

                   спеціаліст  з  бухгалтерсько  обліку  -  1  одиниця

                   діловод              -   1 одиниця

                   технічний  працівник  -  0,5  одиниць

 

 

      Морозівський  сільський  голова                                      О.С.Поберій